จีน (中国; Zhōngguó ) หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าZhōnghuá Rénmín Gònghéguó ) เป็นประเทศขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออก (มีขนาดเท่ากับสหรัฐอเมริกา ) มีประชากรมากที่สุดในโลก