• เบลเยี่ยม Belgium

Belgium (เบลเยียม) (ดัตช์: België , ฝรั่งเศส: Belgique , เยอรมัน: Belgien ) เป็นประเทศที่สวยงามบนชายฝั่งทะเลเหนือในเบเนลักซ์ ด้วยเมืองหลวงส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกอยู่ห่างจากเมืองหลวงของเบลเยียม อย่างบรัสเซลส์ไม่เกิน 1,000 กม. หรือ 622 ไมล์ และในฐานะสมาชิกของชุมชน เบเนลักซ์ระหว่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนานเบลเยียมจึงตั้งอยู่ที่สี่แยกของยุโรปตะวันตก เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันคือฝรั่งเศสทางตะวันตกเฉียงใต้ลักเซมเบิร์กทางตะวันออก เฉียงใต้ เยอรมนีทางตะวันออก และเนเธอร์แลนด์ทางเหนือ