• Georgia
  • Ananuri-Fortress
  • Tblisi-Georgia city
  • จอร์เจีย

จอร์เจีย (จอร์เจีย: საქართველო, Sakartvelo ) เป็นประเทศใน ภูมิภาค คอเคซัสของยุโรปตะวันออก มีพรมแดนติดกับรัสเซียทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับตุรกีและอาร์เมเนียทางทิศใต้ และติดกับอาเซอร์ไบจานทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จอร์เจียเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งตะวันออกสุดของยุโรป โดยคร่อมพรมแดนของทวีปกับเอเชีย แนวชายฝั่งของจอร์เจียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลดำ หันหน้าไปทางบัลแกเรียข้ามทะเลดำ