• london
  • Stonehenge
  • london-bridge
  • ลอนดอน อังกฤษ
  • big-ben--london

อังกฤษเป็นประเทศที่รู้จักกันดีในเรื่องทัศนียภาพอันน่าทึ่งของชนบท เนินเขา ทุ่งหญ้าเขียวขจีและป่าไม้ และแนวชายฝั่งที่ขรุขระ คฤหาสน์ในชนบทอันเก่าแก่และสวนภูมิทัศน์ที่สวยงามกระจายอยู่ทั่วประเทศ วิหารแบบโกธิกและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยตั้งตระหง่านอยู่หลังเวลานับพันปี รัฐสภาและพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ได้รับการขนานนามว่าเป็นมารดา ของรัฐสภาทั้งหมด