คำแนะนำในการไปเยือนเเมืองผู้ดี

คำแนะนำในการไปเยือนเเมืองผู้ดี part 1.

capture-20150929-111249

Hello สวัสดีคะวันนี้เราทักทายเป็นภาษาที่คุ้นหูกันมากเพราะว่าเป็นภาษาที่สองที่คนทั่วโลกใช้สื่อสากันนั้นก็คือ ภาษาอังกฤษ ถ้าพูดถึงประเทศอังกฤษแล้ว ส่วนมากเค้าจะเรียกประเทศนี้ว่า ประเทศของเมืองผู้ดี แล้วเราเคยสงสัยมั้ยว่าทำไม?? เค้าถึงเรียกอังกฤษว่าเมืองผู้ดี เพระอะไร งั้นเรามาดูว่าทำไมเค้าถึงเรียกแบบนั้นกันอังกฤษเป็นประเทศที่เก่าแก่และเคยรุ่งเรืองมานาน มีความเจริญหลาย ๆด้านและ การใช้ชีวิตของคนอังกฤษมักมีความเป็นระเบียบเรียบง่ายรวมถึง การกิน การเดิน การพูด และถ้อยคำทำให้ภาษาอังกฤษของประเทศอังกฤษมีความสุภาพ กว่าประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยกัน พูดง่ายๆก็คือประเทศนี่มีมารยาททางสังคมสูงมากๆๆๆ การพูดจา การรับประทานอาหารพอทำแล้วดูดี ดูมีมารยาทสังคมที่ดีจึงกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่า “ผู้ดีอังกฤษ” นั้นเอง ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองผู้ดีแล้วเราจะนึกถึง ที่ไหนเป็นสิ่งแรกกันบ้าง บางคนอาจคิดถึง หอนาฬิกาบิ๊กเบน ลอนดอนอาย หรือจะเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกอย่าง สโตนเฮ้นจ์ แต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น เรามารู้จักกับข้อมูลก่อนการเดินทางกันก่อนดีกว่าเพื่อให้ง่ายต่อการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

เริ่มต้นด้วยการขอวีซ่ากันเป็นขั้นตอนแรกกันก่อน ว่าต้องใช้อะไรบ้าง??

ก่อนจะวางแผนเดินทางใดๆก็แล้วแต่ ขอแนะนำให้คุณไปยื่นขอวีซ่าเสียก่อน เพราะหากวีซ่าไม่ผ่าน จะเสียค่าจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเสียเปล่าๆ

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าของประเทศอังกฤษ 💡  💡 

capture-20150929-115348
หนังสือเดินทาง

1.หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างรูป
3.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)
เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
กรณีลูกจ้าง ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต
กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ

capture-20150929-121848
ตัวอย่าง บุ๊คแบงค์

เอกสารเกี่ยวกับรายได้ 💡  💡 
กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
กรณีเจ้าของกิจการ สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
4.หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
5.สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
6.เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
อัตราค่าบริการ
ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าออกครั้งเดียว 3,900 บาท (แคชเชียร์เช็ค)งดบริการ ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง
เนื่องจากนโยบายการนำระบบไบโอเมตริคที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 21 มิ.ย. 50) 3,900 บาทดูราคาเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/

ข้อมูลเพิ่มเติม 💡  💡 
ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษตั้งอยู่ที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เวลาทำการสถานฑูต  จันทร์-พฤหัสบดี : 08.00—12.00น./12:45—16:30 น. วันศุกร์ : 08:00—13:00 น.

โทรศัพท์: 0-2305-8333 แฟ็ก : 0-2255-9278  

เวลายื่นวีซ่า  จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 15.00 น.
เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ – ศุกร์: 15.00 – 16.30 น.
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษยังทางโทรศัพท์หมายเลข0-2800-8050 หรืออีเมล info@ukvac-th.com
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต
ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้
(ศูนย์ยื่นคำร้องจะไม่รับเช็คทุกชนิดเพื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าบริการจัดส่ง)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเป็นเงินบาทในรูปของ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เท่านั้นและสั่งจ่าย ในนาม “British Embassy Bangkok”หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบ
ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วแลกเงินต่างประเทศเพื่อมาสมัครวีซ่า ผู้สมัครจะต้องซื้อตั๋วแลกเงิน อีก 1 ใบเพื่อจ่ายค่าเครียริ่งตั๋วแลกเงินดังกล่าว เป็น 155 บาท ต่อตั๋วแลกเงินต่างประเทศ 1 ใบ โดยท่านอาจจะจ่ายเป็นเงินสด หรือซื้อตั๋วแลกเงินอีกหนึ่งใบโดย สั่งจ่าย “VFS (Thailand) LTD.”
ท่านสามารถนำเงินสดมาซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร
เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร http://www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx
หมายเหตุ 💡  💡 
1. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
3. ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
4. เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
5. ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
6. อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

 

capture-20150929-115259
ภาพสายการบิน

การจองตั๋วเครื่องบิน  💡  💡 
เมื่อคุณได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาที่คุณจะต้องจองตั๋วเครื่องบิน โดยปกติแล้วการจองตั๋วเครื่องบินนั้น ควรจะวางแผนการจองแต่เนิ่นๆ ล่วงหน้าเป็นหลักเดือนหรือหลายเดือน แต่ทั้งนี้ในกรณีสำหรับคนที่ไม่มีวีซ่าอยู่ก่อนก็อาจจะกระทำได้ลำบากและถือว่าเป็นการเสี่ยงที่จะวางเงินจองทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ผลวีซ่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณก็ยังสามารถตรวจเช็คและเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินได้ ในปัจจุบันมีสายการบินให้เราได้เลือกเดินทางมากมายหลายสายการบิน เช่น การบินไทย เอมิเรตส์แอร์ไลน์ หรือถ้าอยากรู้ว่ามีสายการบินไหนให้เลือกอีก สามารถเข้าค้นหาดูใน อินเตอร์เน็ตได้คะ

 

capture-20150929-122238
ตัวอย่างห้องพัก

การจองที่พัก  💡  💡 
เมื่อจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สำคัญรองลงมาก็คือ ที่พัก สำหรับการจองที่พักหากสามารถจองได้ล่วงหน้าเป็นเวลานานคุณสามารถหาราคาห้องที่ถูกใจได้ง่ายกว่า ตัวเลือกเยอะกว่า แต่ในกรณีที่ไม่สามารถทำการจองได้แต่เนิ่นๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะพลาดห้องพักทำเลดี ราคาประหยัดไปได้ เพราะที่พักหลายๆ แห่งมักจะมีข้อเสนอแพคเกจราคาห้องพักนาทีสุดท้าย (Last Minute Deals) เพื่อปล่อยห้องพักที่ว่างหรือถูกยกเลิกการจองแก่ลูกค้ารายอื่นๆ ปัจจุบันคุณสามารถจองห้องได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยจะมีเว็บให้คุณได้เข้าไปเลือกและดูอยู่มากมาย
ข้อแนะนำ สำหรับการจองห้องพักนั้น ควรจองที่พักที่สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว อยู่ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้แห่งอาหารร้านค้า
การเตรียมตัวก่อนเดินทาง 💡  💡

ก่อนการเดินประมาณหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างต่ำ คุณควรไปตรวจสุขภาพให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะหากเกิดป่วยกะทันหันขึ้นมา การเที่ยวครั้งนี้คงหมดสนุกไปอย่างแน่นอน และขอแนะนำว่าคุณควรซื้อประกันสุขภาพและอุบัติภัยในช่วงเดินทางด้วย เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดๆ ในขณะเดินทาง คุณก็ยังอุ่นใจได้ว่าจะไม่ต้องเสียบิลล์ค่าพยาบาลที่แพงกว่าค่าเดินทางเสียอีก และอย่าลืมพกเอกสารกำกับยาส่วนบุคคลติดตัวไปด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่าคุณไม่ได้ลักลอบสอดไส้ยาผิดกฎหมายใดๆ เข้าไป

ก่อนจะทำการจัดกระเป๋า คุณก็ควรเช็คสภาพอากาศในสัปดาห์นั้นๆ และพยากรณ์อากาศของสัปดาห์ถัดไปในช่วงที่คุณจะเดินทาง เพื่อจะได้มีไอเดียในการจัดเสื้อผ้าที่เหมาะสม อากาศที่อังกฤษนั้นอย่างที่รู้กันว่าอาจมี 4 ฤดูใน 1 วัน หากแต่ดีกรีความหนาว-ร้อนอาจมีลดหลั่นกันไปตามฤดูกาลหลักนั้นเอง

 

capture-20150929-122551
รถบัส

การเดินทางในประเทศอังกฤษ 💡  💡

ประเทศอังกฤษมีรถให้บริการคุณมากมาย อาทิเช่น รถแท็กซี่,รถไฟ,รถมินิโค้ช หรือจะเป็น รถบัส ซึ้งมีบริการให้คุณอยู่ทุกที่โดยที่คุณไม่ต้องกังวลเลย
ข้อแนะนำ ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งมวลชนช่วงตั๋วแพง โดยปกติแล้วยิ่งเดินทางไปลงสถานีไกล ตั๋วรถก็จะยิ่งแพงขึ้นตามระยะทาง และในแต่ละวันนั้นจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า “ชั่วโมงเร่งด่วน” (Peak Hour) ซึ่งก็คือช่วงเช้าระหว่าง 6.30 – 9.30 น. และช่วงเย็นในระหว่างเวลา 16.00-19.00 น. หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรขึ้นรถไฟรถบัสช่วงนี้ จะช่วยประหยัดไปได้อีกหน่อย โดยเราขอแนะนำให้คุณลองวางแผนการออกเดินทางสักหลัง 9.30 น. ในช่วงเช้าเพื่อไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไกลๆ เสียก่อน และพยายามกลับมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ที่พักในช่วงเย็น และถ้าหากคุณสามารถเดินทางเท้ากลับมาที่พักได้ในช่วงเย็นโดยไม่ต้องพึงบริการขนส่งฯ นั้นก็จะเป็นการประหยัดได้ดีทีเดียว
การซื้อซิมโทรศัพท์  💡  💡 
เราแนะนำให้คุณซื้อซิมโทรศัพท์มือถือสากลแบบเติมเงินมาใช้จะประหยัดมากกว่าการใช้บริการโรมมิ่ง (Roaming) จากเครือข่ายผู้ให้บริการที่คุณใช้อยู่ในเมืองไทย โดยซิมโทรศัพท์นี้ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปและซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต หากอยากได้แบบคุ้มที่สุด เราขอแนะนำให้เข้าไปสอบถามในร้านค้าของชำของเอเชียที่มักมีซิมราคาถูกสำหรับการโทรออกต่างประเทศและบัตรโทรศัพท์ต่างประเทศราคาถูกให้คุณเลือกมากมาย

ข้อควรรู้ 💡  💡

ประเทศอังกฤษนำบุหรี่ แอลกอฮอลล์และน้ำหอมได้มั้ยและได้ในปริมาณเท่าไร
หากเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรจากประเทศอื่น ๆ ในเครือสหภาพยุโรป สามารถนำแอลกอฮอลล์และยาสูบเข้ามาได้ตามต้องการ แต่จะต้องนำใช้เองเท่านั้น แต่หากเดินทางมาจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเครือสหภาพยุโรป สามารถนำบุหรี่เข้ามาได้ไม่เกิน 200 มวน ยาสูบ 250 กรัม น้ำหอม 60 ซี.ซี. ไวน์ 2 ลิตร สปิริตหรือเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ที่มีความเข้มข้นกว่า 22 เปอร์เซ็นต์ 1 ลิตร และไวน์ที่มีแอลกอฮอลล์สูง (เช่นปอร์ทหรือเชอร์รี่) สปาร์กกิ้งไวน์หรือแอลกอฮอลล์ชนิดอื่น ๆ 2 ลิตร

อะไรบ้างที่ควบคุมหรือห้ามนำเข้ามาในอังกฤษ 💡  💡 
สินค้าบางชนิดอาทิยาที่ไม่ได้รับการลงทะเบียน อาวุธและสินค้าปลอมแปลงจัดเป็นสิ่งของต้องห้ามในการนำเข้ามาในอังกฤษโดยเด็ดขาด ส่วนสินค้าอื่น ๆ เช่น ถังบรรจุแก๊ส สัตว์ที่ยังมีชีวิตและพืชบางชนิดจัดเป็นสินค้าควบคุม ไม่สามารถนำเข้ามาในสหราชอาณาจักรหากยังไม่ได้ขอสิทธิ์ในการนำเข้ามาเสียก่อน  
capture-20150929-123248

สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสหราชอาณาจักรได้หรือไม่
สามารถนำสุนัข แมวและพังพอนจากบางประเทศเข้ามาในอังกฤษได้ผ่านทางช่องทางพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของโครงการนำร่อง Pets Travel Scheme โดยไม่ต้องผ่านการกักกัน แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มีการกำหนดไว้ ส่วนสัตว์ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุข้างต้นจะต้องผ่านการกักกันก่อนเป็นเวลาหกเดือน ณ สถานที่ที่ได้รับการรับรอง

สามารถหาแลกเงินได้ที่ไหน 💡  💡 
นักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเงิน สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามธนาคารทั่วไป รวมไปถึงโรงแรมบางแห่งและร้านแลกเงิน ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติและเมืองใหญ่ ๆ ทั่วไป
สามารถหาอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดได้จากที่ใด 💡  💡 capture-20150929-123047
ควรตรวจสอบอัตราการแลกเงินก่อนเดินทางออกนอกประเทศ สำหรับไปรษณีย์ในสหราชอาณาจักรจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา และไม่ควรมีค่าชาร์จเพิ่มในการถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มและใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต แต่อาจมีการเก็บเงินเล็กน้อยจากธนาคารต่างประเทศ ควรตรวจสอบกับธนาคารก่อนออกเดินทาง
สามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ที่ใดบ้าง
บัตรเครดิตทุกชนิดของวีซ่า มาสเตอร์การ์ดหรืออเมริกันเอ็กเพรสสามารถใช้ได้ทั่วไปในสหราชอาณาจักร สำหรับบัตรชนิดอื่น ๆ ควรตรวจสอบกับร้านค้าก่อนทำการซื้อสินค้า
สามารถใช้เงินยูโรในอังกฤษได้หรือไม่ 💡  💡 

หากคุณมาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป จะได้สิทธิประโยชน์จากโครงการ Tax Free Shopping หรือการ ช้อปปิ้งแบบปลอดภาษี เพราะสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในการซื้อสินค้าสำหรับการส่งออก
ต้องใช้ปลั๊กไฟแบบใดในสหราชอาณาจักร
เครื่องใช้ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักรปกติใช้ปลั๊กมาตฐานโดยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสามรู ส่วนปลั๊กอแด็ปเตอร์สามารถหาซื้อได้ทั่วไป
สามารถหาซื้อซิมการ์ดในอังกฤษพื่อนำมาใช้กับโทรศัพท์ที่นำมาด้วยได้หรือไม่
สามารถซื้อซิมแบบเติมเงินได้จากร้านโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่และร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป แต่เครื่องของคุณจะต้องสามารถใช้กับซิมการ์ดอื่นๆ ได้ด้วย จากนั้นคุณสามารถลงทะเบียนซิมการ์ดและใช้ได้ตลอดการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร้านค้าทั่วไป
จะต้องทำอย่างไรหากต้องไปพบแพทย์ 💡  💡 

หากล้มป่วยขณะอยู่ในสหราชอาณาจักร สามารถขอใช้บริการรักษาฉุกเฉินจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่อยู่ใน National Health Service ได้ อย่างไรก็ตามหากเป็นผู้ป่วยในหรือได้รับการส่งตัวมาจากคลินิกผู้ป่วยนอกจะต้องชำระเงินด้วยนอกจากว่าจะได้รับการยกเว้นในกรณีต่าง ๆ การไปเที่ยวในประเทศอังกฤษน้้น ถ้าจะให้ดีควรจะรู้เรื่องราวที่ควรรู้เอาไว้บ้าง จะทำให้การเที่ยวในประเทศอังกฤษนั้นสะดวกและไม่ติดขัด จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดแต่ เราได้เรื่องนำข้อมูลที่สำคัญ ๆ ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวได้ศึกษากันก่อนเดินทาง แต่ถ้าหากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.visitbritain.com/th

จบแล้วสำหรับคำแนะนำในการเตรียมตัวไปประเทศอังกฤษ ติดตามตอนต่อไปกับเรื่อง เที่ยวเมืองผู้ดี เป็นเรื่องราวของการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ  ➡  ➡  ➡  ➡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. You are requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice or explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *